Yönetim

YUMER

GENEL KURUL ÜYELERİ

 

GÖREVİ

Prof. Dr. Kemal ŞENOCAK

Rektör

Prof. Dr. İlhami ÜNLÜOĞLU

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Vural BÜTÜN

Fen-Edb. Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Hasan Hüseyin ADALIOĞLU

Sos. Bil. Ens. Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Selahattin ÖNDER

Merkez Müdürü

Öğr. Gör. Dr. Engin KIRLI

Merkez Müd. Yrd.

Prof. Dr. Ali ÇELİKKAYA

İkt. Ve İdari Bil. Fak. Öğr. Üyesi

Doç. Dr. Emine GÜMÜŞSOY

Tarih Böl. Öğr. Üyesi

Doç. Dr. Rahman TEMİZKAN

Turizm Fak. Öğr. Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Ferzanah DOULATABANİ

Fen-Edb. Fak. Karşılaştırmalı Edb. Öğr. Üy.

Dr. Öğr. Üyesi Esra EREN Eğitim Fak. Öğr. Üyesi

Arş. Gör. Dr. Serkan DEMİRBAŞ

Tarih Bölümü

Öğr. Gör. Nehri AYDINÇE

İlahiyat Fakültesi

DANIŞMA KURULU ÜYELERİ

GÖREVİ

Dr. Öğr. Üyesi Oytun MEÇİK

İkt. Ve İdari Bil. Fak. Öğr. Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Ümmügülsüm KORKMAZ

Eğitim Fak. Öğr. Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Sevim ARSLAN

İlahiyat Fakültesi Öğr. Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Ebru ARSLANER

Turizm Fak. Öğr. Üyesi

ONURSAL ÜYELER

GÖREVİ

Mustafa ÖZÇELİK

Şair-Yazar

Fatma SÜZER ŞENGİL

Eczacı-Şaire

Ekrem BUDAK

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı

Prof. Dr. Erdoğan BOZ

Fen-Edb. Fak. Türk Dili ve Edb. Öğr. Üyesi

Nevzat MUTLULAR

Entelektüel-İş Adamı

Bahattin ATAK

Yazar-Çizer